YANGIN PROJE DANIŞMANLIĞI

Endüstriyel yapıların, inşaa öncesi ve sonrası, mevcut hidrolik hesaplamaları ve yangından korunma yönetmeliğine uygun, söndürücü ve algılama elemanlarının homojen yerleşimini sağlayacak, AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir. AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir.

Endüstriyel yapıların, inşaa öncesi ve sonrası, mevcut hidrolik hesaplamaları ve yangından korunma yönetmeliğine uygun, söndürücü ve algılama elemanlarının homojen yerleşimini sağlayacak, AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir. AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir.

Proje, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  esaslarına göre uygulanmalıdır.