Yangın Hidrant Sistemi

Hidrant, ana yangın besleme hattından hortum ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak amacıyla ana yangın besleme hattına yapılan bağlantıdır. Yangın hidrantı, itfaiyenin yangına müdahele esnasında bağlantı yapması için bırakılan ağızlara denir.

Endüstriyel yapıların, yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenen sistemlerdir.
Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 95 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.