Yağmurlama Sistemi

Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasını sağlayan sistemdir.

yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasını sağlayan sistemdir.
Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 96 da detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.