Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri

Pre-action (ön uyarmalı) sistem, kaza ile başlıkların patlamasının istenmediği kıymetli malzemelerin bulunmuş olduğu yada başlıkların patlama ihtimalinin fazla olduğu yerlerde (forklift çarpması vb) uygulanan, idrak etme sisteminden uyarılan kuru tip sistemdir. Deluge tip sistemde ise, açık başlıklar kullanılır. Vana manuel olarak yada idrak etme sisteminden alınan bir uyarı ile açılır.