• Y.S.C. Yangın Söndürme Cihazlarıfire-extinguisher
  • Yangın Sprink Sistemikural-sprink
  • Yangın Hidrant Sistemifire-hydrants
  • Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolaplarıfire-hose
  • Yangın Algılama ve İhbar Sistemifire-extinguisher (1)
  • FM 200 Gazlı Söndürme Sistemifire-extinguisher (2)
  • Mutfak Davlumbaz Sistemiolympic-games-fire
  • Yangın Güvenliği ve Eğitimlerisecure (1)
  • Yangın Proje Danışmanlığıproje
Y.S.C. Yangın Söndürme Cihazları
T

aşınabilir Söndürme Tüpleri, saha içerisinde çıkabilecek yangına, ani müdahaleyi sağlayan cihazlardır.

Cihazlar, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 99 da detaylı olarak anlatılmış ve bu esaslara göre seçilmelidir.

yangin-tupu
Yangın Sprink Sistemi
Y

ağmurlama sistemi, yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasını sağlayan sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 96 da detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

kural-yangin-sprink
Yangın Hidrant Sistemi
E

ndüstriyel yapıların, yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenen sistemlerdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 95 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

yangin-hidrant-sistemleri-kural-yangin
Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları
S

abit boru tesisatı ve yangın dolapları sistemi, kapalı alanlarda yangın ile mücadelede yeterli su ihtiyacını sağlamak amacı ile kurulur.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 94 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

yangin-dolabi
Yangın Alarm ve İhbar Sistemi
Y

angın algılama ve ihbar sistemi, ortamdaki yangını henüz başlangıç aşamasında iken, duman, ısı veya alev sensörleri, yardımı ile algılayan bu algılamayı ses ve ışık ikazı ile yangının ilk aşamasında bildiren ve yangına erken müdahale etmemizi sağlayan, elektronik bir sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

alarm-sistemi-kural-yangin
FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi
E

ndüstriyel yapıların, Elektrik pano sistemlerinde uygulanan, otomatik algılama mantığı ile çalışan ve söndürme sistemini devreye sokan bir sistemdir. Elektrik yangınlarında kullanılır.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Üçüncü bölüm, Madde, 98 de detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Mutfak Davlumbaz Sistemi
E

ndüstriyel binaların içinde bulunan mutfakların, yemek pişirme ünitelerinin üzerindeki, davlumbazlarına kurulumu yapılan ve otomatik algılama mantığı ile çalışan ve söndürme sistemini devreye sokan bir sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 57 de detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Yangın Güvenliği ve Eğitimleri
Y

angın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeleri, uygulama ve düzenli takip ve sürdürülebilir kılan bir uygulamadır.

Uygulama, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dokuzuncu Kısım, Birinci ve Yedinci bölümler, Madde, 124 ve 147 ye kadar, detaylı olarak anlatılmış ve bu esaslara göre uygulanmalıdır.

yangin-egitimi
Yangın Proje Danışmanlığı
E

ndüstriyel yapıların, inşaa öncesi ve sonrası, mevcut hidrolik hesaplamaları ve yangından korunma yönetmeliğine uygun, söndürücü ve algılama elemanlarının homojen yerleşimini sağlayacak, AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir.

Proje, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  esaslarına göre uygulanmalıdır.

yangin-projesi
Y.S.C. Yangın Söndürme Cihazları
T

aşınabilir Söndürme Tüpleri, saha içerisinde çıkabilecek yangına, ani müdahaleyi sağlayan cihazlardır.

Cihazlar, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 99 da detaylı olarak anlatılmış ve bu esaslara göre seçilmelidir.

Yangın Sprink Sistemi
Y

ağmurlama sistemi, yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasını sağlayan sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 96 da detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Yangın Hidrant Sistemi
E

ndüstriyel yapıların, yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenen sistemlerdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 95 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları
S

abit boru tesisatı ve yangın dolapları sistemi, kapalı alanlarda yangın ile mücadelede yeterli su ihtiyacını sağlamak amacı ile kurulur.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, İkinci bölüm, Madde, 94 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Yangın Alarm ve İhbar Sistemi
Y

angın algılama ve ihbar sistemi, ortamdaki yangını henüz başlangıç aşamasında iken, duman, ısı veya alev sensörleri, yardımı ile algılayan bu algılamayı ses ve ışık ikazı ile yangının ilk aşamasında bildiren ve yangına erken müdahale etmemizi sağlayan, elektronik bir sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 te detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi
E

ndüstriyel yapıların, Elektrik pano sistemlerinde uygulanan, otomatik algılama mantığı ile çalışan ve söndürme sistemini devreye sokan bir sistemdir. Elektrik yangınlarında kullanılır.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Üçüncü bölüm, Madde, 98 de detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Mutfak Davlumbaz Sistemi
E

ndüstriyel binaların içinde bulunan mutfakların, yemek pişirme ünitelerinin üzerindeki, davlumbazlarına kurulumu yapılan ve otomatik algılama mantığı ile çalışan ve söndürme sistemini devreye sokan bir sistemdir.

Sistem, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dördüncü bölüm, Madde, 57 de detaylı olarak anlatılmış ve bu tasarım esaslarına göre uygulanmalıdır.

Yangın Güvenliği ve Eğitimleri
Y

angın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeleri, uygulama ve düzenli takip ve sürdürülebilir kılan bir uygulamadır.

Uygulama, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, Dokuzuncu Kısım, Birinci ve Yedinci bölümler, Madde, 124 ve 147 ye kadar, detaylı olarak anlatılmış ve bu esaslara göre uygulanmalıdır.

Yangın Proje Danışmanlığı
E

ndüstriyel yapıların, inşaa öncesi ve sonrası, mevcut hidrolik hesaplamaları ve yangından korunma yönetmeliğine uygun, söndürücü ve algılama elemanlarının homojen yerleşimini sağlayacak, AutoCAD ortamında yapılan, çizim sistemidir.

Proje, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  esaslarına göre uygulanmalıdır.